مشخصات کلی

گالری ابراهیمی

  • توزیع کننده

ساعت مچی/

اراک ـ خیابان ملک ـ روبروی بانک انصار المجاهدین-گالری ساعت ابراهیمی1

مالکیت
بازرگانی و تجارت
اطلاعات کارخانه
گواهی های مدیریتی و استانداردها
صلاحیت ارجاع کار

گالری ابراهیمی

گالری ساعت ابراهیمی عرضه کننده برندهای BIJOUX - SWATCH - TISSOT می باشد.
سوابق اجرایی